Kategóriák

Archívum

Adatvédelem

A besocial.hu weboldal adatkezelési tájékoztatója

Személyes adatainak és privát szférájának védelme rendkívül fontos számunkra. Annak biztosítása érdekében, hogy Ön minden információval rendelkezik személyes adatainak gyűjtéséről és kezeléséről, kérjük olvassa el az alábbi tájékoztatót.

1. Adatkezelő

A Be Social Kft., (Székhely: 1037 Budapest, Seregély utca 3-5., Adószám: 242394 82 241, Cg. szám: 01 09 997245, a továbbiakban: Adatkezelő) mint adatkezelő az alábbiakról tájékoztatja Önt az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján. A személyes adatok szolgáltatása önkéntes, az Ön hozzájárulásán (valamint kapcsolatfelvételi formulán keresztül esetleges ajánlatkérés vagy karrier ponton keresztül esetleges állásjelentkezés esetén szerződés létrehozásához /teljesítéséhez szükséges adatkezelésen, vagy egyéb kapcsolatfelvételen) alapul a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjai, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1)-(2) bekezdése értelmében (hírlevél-feliratkozási lehetőség esetén) az alábbiak szerint. Az Ön által megadott személyes adatok a jelen Tájékoztató 2. pontjában részletesen meghatározott célból kerülnek kezelésre.

Az Ön által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a szükségesség, méltányosság, jogszerűség és átláthatóság GDPR-ban meghatározott szabályai alapján kezeljük. Jelen adatkezelési tájékoztató az Ön hozzájárulásának megadásától annak visszavonásáig, illetőleg a jogszabályban meghatározott ideig érvényes.

2. Személyes adatok gyűjtése és kezelése

2.1 Kapcsolatfelvételi formulák – online kérések, jelentkezés, kapcsolatfelvétel

Ön a Be Social Kft.-nek a weboldalon található kapcsolatfélvételi formulák használatával információkat küldhet, illetve felveheti a kapcsolatot a Be Social Kft.-vel e-mailen vagy telefonon keresztül. Az Adatkezelő tárolja és kezeli az Ön nevét, e-mail címét, országát, munkáltatóját vagy az Ön által képviselt szervezetet, lakcímét, telefonszámát és egyéb személyes adatát, amelyet a kapcsolatfelvételi formulában megad annak érdekében, hogy személyesen kapcsolatba lépjen Önnel, illetve ellássa Önt az igényelt információkkal. Az Ön által az online formula kitöltésével megadott adatokat a fentieken túl az alábbi az Ön által meghatározott célra fogjuk kezelni és tárolni: hírlevél-feliratkozás, egyéb marketing célú megkereséshez való hozzájárulás. Ez csak abban az esetben történik meg, amennyiben Ön hozzájárult adatai ilyen, a kapcsolatfelvételen és információkérésen túli tárolásához és kezeléséhez a megfelelő checkbox elfogadásával a kapcsolatfelvételi formula alkalmazásakor. Személyes adata tehát hozzájárulása alapján, annak visszavonásáig, illetőleg az adatkezelés céljának megvalósulásáig kezeljük.

Személyes adatát a Be Social Kft. következő munkatársai ismerhetik meg: ügyvezető, kapcsolattartásért felelős személyes, a szervezeti menedzsment tagjai, pénzügyi- és adatvédelmi munkatársak, szoftverfejlesztők, weboldali hostok, adatvédelmi tisztviselő.

Személyes adatai nem kerülnek továbbításra.

A személyes adatok kezelése nem automatizált módon történik.

2.2. Hírlevél

Amennyiben feliratkozik hírlevelünkre, meg kell adnia e-mail címét.

A hírlevél a Be Social Kft.-ről tartalmaz információkat, így különösen termékeinkről, szolgáltatásainkról, rendezvényeinkről, illetve általános hazai és nemzetközi piaci információinkról.

Az Ön e-mail címe szerverünkön addig kerül megőrzésre, ameddig Ön le nem iratkozik a hírlevélszolgáltatásról. A jelen tájékoztató 5. pontjában meghatározott csatornákon túl lehetősége van a hírlevélben megtalálható link segítségével is leiratkozni.

Az Ön személyes adatát az Adatkezelő alábbi munkavállalói ismerhetik meg: ügyvezető, hírlevél kiküldéséért felelős munkatársak, ügyfél-kapcsolattartásért felelős munkatársak, pénzügyi- és adatvédelmi munkatársak, adatvédelmi tisztviselő.

Az Ön adatai az alábbi személyeknek, szervezeteknek kerülhetnek továbbításra: hírlevél-szolgáltató

A személyes adatok kezelése nem automatizált módon történik.

2.3 Karrier

Ön benyújthatja állásjelentkezését a Be Social Kft. részére a weboldalon keresztül. Az Adatkezelő abból a célból kezeli az Ön személyes adatát ebben az esetben, hogy eldöntse, hogy munkaviszonyt vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesítsen Önnel, illetőleg információkat juttasson el az Ön részére a Be Social Kft-ről vagy egyéb nyitott pozíciókról. Személyes adatainak elküldésével, Ön megadja hozzájárulását személyes adatainak tárolásához és értékeléséhez, továbbá adatai elküldésével és a megfelelő checkbox kitöltésével engedélyt ad az Adatkezelő részére adatainak adatbázisában történő megőrzéséhez jövőbeli nyitott állásajánlatok küldése céljából. Személyes adatai a jelentkezői adatbázisból 2 hónap után automatikusan, egyébként kérésére törlődnek.

Az Ön által megadott következő adatok kezelésére kerül sor: név, születési név, állampolgárság, születési hely és idő, képzettség és azt igazoló okiratok száma, célmunkakör, e-mail cím, telefonszám, bérigény, LInkedIn azonosító, Facebook és Instagram azonosító, bármely más CV-ben Ön által megadott adat.

Az Ön adatait az Adatkezelő következő munkatársai ismerhetik meg: ügyvezető, HR felelős, a szervezeti menedzsment tagjai, pénzügyi- és adatvédelemért felelős munkatársak, adatvédelmi tisztviselő.

Az Ön adatai az alábbi személyeknek, szervezeteknek kerülhetnek továbbításra: üzemorvos szolgáltató, toborzási szolgáltató, bérszámfejtő.

A személyes adatok kezelése nem automatizált módon történik.

2.4 Böngészés a besocial.hu weboldalon – Sütik használata

A besocial.hu weboldal sütiket használ. A sütikről, illetőleg engedélyezésük, használatuk szabályairól, az általuk gyűjtött adatok természetéről és felhasználásáról a mellékelt süti tájékoztató tartalmaz részletes információkat.

Az Adatkezelő által a sütikkel kapcsolatos adatok, amennyiben Ön ezeket megadja: IP cím, böngészési előzmény a besocial.hu weboldalon.

Az Ön sütikben tárolt adatait az Adatkezelő következő munkatársai ismerhetik meg: ügyvezető, weblap admin, adatvédelemért felelős munkatársak, adatvédelmi tisztviselő

Az Ön sütikben tárolt adatait a következő személyeknek vagy szervezetknek továbbítjuk: Google és a Google partnerei a Google Analytics szolgáltatással kapcsolatban, Facebook és a Facebook egyéb szolgáltatásaival kapcsolatban, külső weboldal szolgáltató.

A személyes adatok kezelése nem automatizált módon történik.

2.5 A Be Social Kft. mint adatkezelő által a Facebookon rajongói oldal üzemeltetése

Az Adatkezelő a Facebook közösségi oldalon (www.facebook.com/besocial.hu) hivatalos rajongói oldal üzemeltet abból a célból, hogy a termékeinket/szolgáltatásainkat Ön a rajongói oldal meglátogatásával megismerhesse, illetve információkat, újdonságokat, híreket oszthassunk meg Önnel, valamint esetlegesen az oldalon keresztül kommunikálhassunk Önnel. A Facebook Insight alkalmazás segítségével az Ön számítógépén a rajongói oldal meglátogatásakor sütik kerülnek tárolásra, amelynek segítségével a Facebook statisztikákat készít a rajongói oldal látogatására vonatkozóan. Ezen adatkezelésekre vonatkozóan természetesen megilletik Önt a jelen tájékoztatóban meghatározott érintetti jogosultságok (pl. tájékoztatáshoz való jog, töréshez való jog, tiltakozás joga stb.), azonban kérjük vegye figyelembe, hogy a Be Social mint adatkezelő, a Facebook mint másik önálló adatkezelő infrastruktúráját, alkalmazásait veszi igénybe a rajongói oldal üzemeltetése során, így az érintetti jogok biztosításának korlátozottan képes eleget tenni. Annak érdekében, hogy e jogok gyakorlásában ne érje Önt korlátozás, célszerű a Facebookhoz mint másik adatkezelőhöz (www.facebook.com/business/gdpr)fordulnia.

A rajongói oldallal kapcsolatosan az Ön által megadott adatok: IP cím, Facebook azonosító, a Facebook profiljában megadott egyéb adatok. Az adatok kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása.

A rajongói oldal meglátogatása, használata során az Adatkezelő részéről az alábbi személyes ismerhetik meg az Ön adatait: ügyvezetés, kapcsolattartásért felelős munkatársak, a szervezeti menedzsment tagjai, adatvédelemért felelős munkatársak, IT munkatársak.

Adatait a következő személyeknek, illetve szervezeteknek továbbítjuk: az oldal technikai üzemeltetéséért felelős reklámügynökség, Facebook, Mailchimp, Podio.

2.6. A Be Social Kft. által fejlesztett és a Facebook által üzemeltett Facebook Nyertes (socialwinner.besocial.hu) alkalmazás (üzleti integráció) adatkezelési folyamatai:

– cél: Az Érintettek a Facebook oldalon, saját Business fiókjukhoz csatolt, Business Facebook oldalon szervezett nyereményjátékok nyerteseinek meghatározása a Social Winner alkalmazás segítségével. Ez alapján az adatkezelés célja az alkalmazás használata, amely során az alkalmazás (üzleti integráció) a sorsoláshoz szükséges felhasználói adatokat a Facebook alkalmazásából lekérdezi, azokat az alkalmazás felületén ideiglenesen megjeleníti, de ezeket az adatokat semmilyen formában nem tárolja.
– érintettek köre: azon Facebook felhasználók, akik igénybe szeretnék venni az alkalmazást (üzleti integráció), illetve azon Facebook felhasználók köre, akik az adott Business Facebook oldalon a nyereményjátékban részt vett.
– adatok köre: Facebook user app ID – munkamenet beazonosítás céljából
– tárolt adatok: nem történik adattárolás
– adattovábbítás: nem történik adattovábbítás

Felhasználási feltételek és lépések:

az alkalmazás első használatakor a belépés Facebook azonosítás gombra kattintással történik, amely során a Facebook felhasználónak engedélyeznie kell az alkalmazást a Facebook felületén megjelenő ablak segítségével, ahol elérhető az alkalmazás adatvédelmi tájékoztatója és felhasználási feltételei.

Az engedélyezés folyamata alatt a Facebook felhasználónak a Facebook felületén megjelenő utasításokat kell követnie (pl. a megfelelő Business Facebook oldalakhoz való engedélyek megadása).

Az engedélyezés folyamata után a Facebook visszairányítja a felhasználót az általa kezelt oldalak lista nézetoldalra.

Az engedélyezett oldalak közül kiválasztható, mely oldalon szándékozik sorsolást végezni a „Tovább az oldal bejegyzéseihez” gombra kattintva listázhatóak az adott oldal bejegyzései, és végezhető el a sorsolás az ott leírt folyamatokat követve.

Abban az esetben, ha az adott Facebook felhasználó exportot húz az általa kezelt business oldal egyik Facebook bejegyzésének likeolói és/vagy kommentelői közül, az adott Facebook felhasználó felelősséget vállal az általa gyűjtött adatok biztonságáért. Ezen adatokért a Be Social Kft. nem vállal felelősséget.

A „Nyertes sorsolása” gomb megnyomása során a kiválasztott reakciók szerint az alkalmazás véletlenszerűen kiválaszt megadott számú „nyertes(eke)t”, használva a „játékos(ok)” Facebook oldalon megadott profilképét és nevét.

A Be Social Kft. sem a „nyertes(ek)”, sem a „játékosok” adatait nem tárolja.

Az alkalmazás használata során további al-adatfeldolgozónak minősül a Facebook Inc., amely alkalmazás önálló adatkezelése szerint vállal adatbiztonsági felelősséget.

3. Adattovábbítás harmadik személyek részére

Weboldalunkat hivatásos szolgáltató hosztolja. Ez a weboldal operátor hozzáféréssel rendelkezik az oldalra továbbított vagy ott tárolt adatok tekintetében oly módon, amely jelen tájékoztató 2. pontjában meghatározásra került. A weboldal szolgáltatást nyújtó szolgáltató titoktartásra kötelezett. Az Ön személyes adatai jelen tájékoztató 2. pontjában feltüntettek szerint kerülhetnek továbbításra harmadik személyek részére az Ön előzetes beleegyezésével.

4. Visszavonáshoz való jog

Ön visszavonhatja hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez bármely, a 2. pontban meghatározott célok tekintetében bármikor, külön díjazás nélkül. A visszavonás nem érinti az adatkezelés visszavonás előtt jogszerűségét.

Ön hozzájárulását az Adatkezelő részére e-mailben vagy postai úton küldött megfelelő üzenetben, illetve a 2. pontban foglalt bármely megfelelő módszer választásával és alkalmazásával vonhatja vissza.

Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, az engedély visszavonása az Ön adatainak törlésével jár, amely érinti az adatkezelés céljának megvalósulását.

5. Adatbiztonság

Technikai és szervezeti intézkedésekkel biztosítjuk, hogy weboldalunk, illetve egyéb rendszereink védettek illetéktelen személyek részéről történő esetleges törlési, megsemmisítési, megváltoztatási vagy továbbítási kísérletektől az Ön személyes adata tekintetében.

6. Linkek

Internetes jelenlétünk magában foglalja más weboldalak linkjeinek alkalmazását. Azonban azt nem tudjuk biztosítani, illetve nem felelünk azért, hogy a másik weboldal működtetője megfelelő adatkezelési- és adatbiztonsági protokollt alkalmazzon.

Mint szolgáltató, csak a saját weboldalunkon található tartalomért vagyunk felelősek az általános jogi előírások értelmében. Saját tartalmunk megkülönböztethető más, egyéb szolgáltató által nyújtott tartalomtól. Más, harmadik személy szolgáltató által linkeken keresztül nyújtott tartalomért felelősséget nem vállalunk, nem alkalmazzunk azokat, mint saját tartalmat.

Egyedül azon weboldal szolgáltatója, amelyre az adott link mutat, felelős az illegális, helytelen vagy hibás tartalomért és információért, különösen azokért az esetleges károkért, amelyek ezen információk használatából vagy annak elmaradásából adódhatnak.

7. Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő tájékoztatja a Önt, hogy tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését (pl. pontatlan adatok helyesbítése vagy hiányos adatok kiegészítése), a személyes adatai kezelésének korlátozását, törlését (pl. hozzájárulás visszavonása vagy az adatkezelés céljának megszűnése esetén), illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését, tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, vagy amennyiben az adatkezelés automatizált módon történik.

Ön továbbá tájékoztatást kérhet az esetleges adatfeldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Esetleges adatvédelmi incidens esetén Ön tájékoztatást kérhet az incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, amennyiben az incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt a GDPR 34. cikkében meghatározott módon. Az Ön – személyes adatainak továbbítása esetén – tájékoztatás kérhet továbbá az esetleges adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megilletik az alábbi jogorvoslati lehetőségek, nevezetesen a GDPR VIII. fejezetében és 21. cikkében meghatározott jogorvoslat es tiltakozási jog, illetve az Infotv. 23. §-ban meghatározottak szerint bíróság előtt érvényesítheti jogait és a jogszabályok szerint őt esetlegesen megillető kártérítést és sérelemdíjat. Amennyiben Önnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmét nem sikerült megnyugtató módon rendeznie az Adatkezelővel, vagy egyébként bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5) jogosult bejelentést, panaszt tenni.

Ezen túlmenően Önt megilleti a bírósághoz fordulás joga is az alábbi esetekben:

  • a felügyeleti hatóság rá vonatkozó jogilag kötelező erejű döntésével szemben;
  • ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal;
  • ha a felügyeleti hatóság 3 hónapon belül nem tájékoztatja a panaszával kapcsolatos eljárás fejleményeiről vagy annak eredményéről;
  • ha megítélése szerint az Adatkezelő vagy az általa alkalmazott adatfeldolgozó a GDPR rendelkezéseinek nem megfelelő adatkezelés következtében megsértette a GDPR szerinti jogait.

8. Kapcsolat

Amennyiben Önnek további kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérjük keressen fel minket. A Reklámtörvény 6. § (7) bekezdése értelmében az alábbi kommunikációs csatornákat használhatja hozzájárulásának visszavonására reklámküldemények küldése tekintetében, illetőleg adatai gyűjtésével, kezelésével vagy használatával kapcsolatos információk beszerzésére, azok helyesbítésére, zárolására, törlésére vagy bármely egyéb engedély visszavonására:

e-mail cím: info@besocial.hu
Postai cím: 1037 Budapest, Seregély utca 3-5.

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője a Be Social képviselője elérhetősége: info@besocial.hu